Book Info List : Type(ભાષ્ય) Export All To Excel

Sr.no IdNameTopicPublisherAuthorBookLanguage
1 18672તત્વાર્થ સૂત્ર (ભાષ્યસહિત,ટીકાસહિત)ભારતીય જ્ઞાનપીઠઉમાસ્વાતિ મ.Sanskrit
2 47220સિત્તરી ચૂર્ણિ તથા ભાષ્યપ્રકરણહરગોવિંદદાસ ત્રિકમચંદ શેઠપૂર્વાચાર્યGujarati,Sanskrit
3 78784બૃહત્કલ્પસૂત્ર સહ વૃત્તિ વ ભાષ્યઆગમજૈન આત્માનંદ સભા,ભાવનગરભદ્રબાહુસ્વામિ મ.Prakrit,Sanskrit
4 97753નિશીથસૂત્ર સહ ચૂર્ણી વ ભાષ્ય (૧)આગમશાપરીયા ધરમશીભાઈ ભાણજીભાઈ Prakrit
5 97755નિશીથસૂત્ર સહ ચૂર્ણી વ ભાષ્ય (૨)આગમશાપરીયા ધરમશીભાઈ ભાણજીભાઈ Prakrit
6 97759નિશીથસૂત્ર સહ ચૂર્ણી વ ભાષ્ય (૨)આગમશાપરીયા ધરમશીભાઈ ભાણજીભાઈ Prakrit
7 97761નિશીથસૂત્ર સહ ચૂર્ણી વ ભાષ્ય (૩)આગમશાપરીયા ધરમશીભાઈ ભાણજીભાઈ Prakrit
8 97762નિશીથસૂત્ર સહ ચૂર્ણી વ ભાષ્ય (૪)આગમશાપરીયા ધરમશીભાઈ ભાણજીભાઈ Prakrit
9 97763નિશીથસૂત્ર સહ ચૂર્ણી વ ભાષ્ય (૫)આગમશાપરીયા ધરમશીભાઈ ભાણજીભાઈ Prakrit
10 98631બૃહત્કલ્પસૂત્ર સહ વૃત્તિ વ ભાષ્ય (૧)આગમજૈન આત્માનંદ સભા,ભાવનગરભદ્રબાહુસ્વામિ મ.Prakrit,Sanskrit
Sr.no IdNameTopicPublisherAuthorBookLanguage
Page 1 of 14